Wat is AVI?

AVI (Analyse voor Individualiseringsnormen) wordt gebruikt om de leesvaardigheid van kinderen te meten en de moeilijkheidsgraad van leesboeken te classificeren. Zo kan elk kind op zijn eigen tempo leren lezen. Elk AVI-niveau heeft bepaalde regels: zo zijn bij het eerste niveau bijvoorbeeld uitsluitend woorden van een lettergreep toegestaan, het mag geen tweeklanken bevatten en hoofdletters worden nog niet gebruikt. Kort gezegd: AVI meet hoe moeilijk een tekst is.

Per jaargroep zijn er twee AVI-niveaus: een M-niveau voor ‘midden’ en een E-niveau voor ‘eind’. Voor jaargroep 3 bijvoorbeeld bestaat AVI-M3 en AVI- E3. Boeken met niveau M3 zijn boeken die een gemiddeld kind ongeveer op de helft van groep 3 kan lezen. Boeken met niveau E3 zijn boeken die een gemiddeld kind ongeveer aan het eind van groep 3 kan lezen.

Niet alleen het AVI-niveau is belangrijk. Hoewel een te moeilijke tekst natuurlijk demotiveert en je daar goed op moet letten, is het ook heel belangrijk dat je kind het onderwerp van het boekje interessant vindt. Als je kind alle AVI-niveaus beheerst, kan hij de teksten van het middelbaar onderwijs lezen en begrijpen.

AVI Start – Leren lezen, de eerste stap
AVI M3 – Leren lezen midden groep 3
AVI E3 – Leren lezen eind groep 3
AVI M4 – Leren lezen midden groep 4
AVI E4 – Leren lezen eind groep 4
AVI M5 – Leren lezen midden groep 5
AVI E5 – Leren lezen eind groep 5
AVI M6 – Leren lezen midden groep 6
AVI E6 – Leren lezen eind groep 6
AVI M7-E7 – Leren lezen groep 7